Foto: Lerøy Norway Seafood
BDO har på oppdrag av ulike sjømatbedrifter, kommuner og regionråd beregnet verdiskapning og ringvirkninger som følge av ferskfiskordningen. Rapporten ble presentert kl. 10.30 i dag på pressekonferanse i Tromsø. Presentasjonen finner du her.

Rapporten viser at ferskfiskordningen bidrar med en verdiskaping på 370 millioner kroner pr. år, noe som gir en direkte virkning på 650 årsverk i foredlingsindustrien. Med ringvirkninger i avledede virksomheter medberegnet øker dette tallet til 1070 i total sysselsettingseffekt. Du finner rapporten her.

X