Foto: www.wideroe.no
Du finner hele uttalelsen her.

Driftsmarginene til flyselskapene er negative, og flere av flyselskapene tærer nå på egenkapitalen. Dette medfører reduserte muligheter for investeringer i nye fly, samt at det vanskeliggjør innovativt utviklingsarbeid i forhold til elektrifisering av fly m.m. 

Det forventes at avgiftene på luftfart reduseres kraftig i det kommende statsbudsjettet slik at vi også i fremtiden kan ha et godt flytilbud. Stortinget må erkjenne at luftfarten har en sentral betydning for oss som lever nordpå, da reisealternativene er få eller ikke-eksisterende. Stortinget kan derfor ikke fortsette å behandle luftfarten som et skatteobjekt.

X