Panserbataljonen øver ved Garnison Porsanger. Foto: Ola Solvang

Samlet styrke for forsterket forsvar
Forsvarets tyngdepunkt er i nord, og her må Forsvaret fortsatt styrkes. Norges forsvarsevne er for svak i forhold til sikkerhetspolitiske behov, og Stortinget må sørge for styrket landstridsevne, et forsterket kystforsvar – og snarest sikre en dedikert helikopterkapasitet til Hæren.

Dét er essensen i innspillet til den pågående stortingsbehandling av ny Langtidsplan for forsvarssektoren, som nå er lagt fram av Troms og Finnmark fylkeskommune, åtte forsvarskommuner og fire regionråd.
Vest-Finnmark Rådet og Porsanger kommune er blant de som har deltatt i dette arbeidet.

“Et sterkt forsvar er nødvendig for hele nasjonen, og har stor betydning for vår landsdel”, framholdt fylkesrådsleder i Troms og Finnmark, Bjørn Inge Mo, ved lansering av forsvarsdokumentet «Troverdig styrke».

“På fredag markerte vi i hele landet frigjøringsdagen 8. mai. Den minnet oss om at friheten vi gjenvant i 1945 ikke kom uten kamp. Om nødvendig må vi igjen slåss for frihet og fred, også med militære midler. Når vi trenger et sterkere forsvar er det ikke med tanke på å vinne en krig, men å forhindre krig i våre nærområder. Da må vi ha troverdig styrke. Vi må ha et troverdig nasjonalt forvar som bygger en krigsforebyggende terskel ved økt tilstedeværelse i nord. Dermed bidrar vi til stabilitet og avspenning i Nordområdene, til godt naboskap i øst samtidig som vi viderefører et nødvendig alliansesamarbeid mot vest.”

Med sitt forsvarspolitiske innspill, og deltakelse i Stortingets høring om den nye langtidsplanen 12. mai 2020, ønsker aktørene som står bak dokumentet å påvirke den videre utvikling av forsvaret. Som Forsvarets operative tyngdepunkt, og med vår beliggenhet i de sikkerhetspolitisk utsatte Nordområdene, er det naturlig at vi ser forsvarsevnen fra vårt ståsted. I likhet med Forsvarssjefen og regjeringa ønsker vi å styrke Forsvaret i nord, fordi det anses som helt nødvendig.

Det innebærer blant annet, som det framgår av dokumentet «Troverdig styrke», en raskere oppbygging av Hæren, med vekt på Brigade Nord og Porsanger bataljon, og en forsterkning av et forsømt kystforsvar, med Kystjegerkommandoen. Til dette hører raskere anskaffelse av kritisk materiell, som rakettartilleri, stridsvogner og helikoptre, enn hva regjeringa har lagt opp til. Dokumentet framholder også betydningen av et styrket sivil-militært samarbeid på flere samfunnsområder, inklusive logistikk og næringsutvikling, forsvarsfamilier og utdanningstilbud.

Du kan lese og laste ned dokumentet “Troverdig styrke” her.

Mediadekning i sakens anledning:

27.08.20 Nordnorsk debatt – Riktige signaler fra ny forsvarssjef
11.05.20 iFinnmark – Krever militære helikoptre i Porsanger, Sør-Varanger og på Bardufoss
11.05.20 Nordlys – Ordførere ber Stortinget instruere Erna om nye helikoptre til Hæren
11.05.20 NRK Troms og Finnmark – Nordnorske kommuner står samlet bak motforslag til Forsvarets langtidsmelding
11.05.20 NRK Nordnytt: https://www.nrk.no/tromsogfinnmark/se-ukas-forste-nordnytt-her_–1.15012947

X