Foto: Kåre M. Hansen
Kan vi få vise deg “kystbussen” vår? Den kalles Widerøe.
Kan vi få vise deg togene våre? De kalles SAS og Norwegian.
Når du har kjørt Oslo-Bodø, er du halvveis til Finnmark!!
​Det er langt dette landet – det meste er nord…

​En lang vinter er nesten over. Mannskapene til Avinor har stått på, og klart å holde flyplassene åpne til tross for utfordrende værforhold. Pilotene i flyselskapene har klart å lande på de 11 ulike flyplassene i Finnmark, selv når det har blåst som verst. Frem til Norge fikk strenge reiserestriksjoner som følge av korona-pandemien, fløt flytrafikken i Finnmark stort sett som planlagt.

Etter at regjeringen den 12. mars 2020 innførte strenge reiserestriksjoner, har antall flyreisende til, fra og internt i Finnmark på det nærmeste blitt redusert til null. Dette har igjen medført at flyselskapene har redusert antall flyvninger på kortbanenettet og på stamflyplassene Alta og Kirkenes. Norwegian har innstilt alle sine flyvninger til Finnmark, og staten har heller ikke stilt garanti for rutene Oslo-Alta eller Oslo-Kirkenes til noen av flyselskapene (det vil si at staten ikke har “kjøpt” noen direkte flyavganger fra hovedstaden til Finnmark, slik de har gjort for de andre stamflyplassene i landet). Det er i tillegg signalisert at flere reduksjoner i antall flyvninger vil komme fra 1. juni 2020, og da særlig på Widerøes ruter på kortbanenettet.

Dette skaper store utfordringer for privat og offentlig sektor, og for andre som er avhengig av et fungerende rutenett i sitt daglige virke. Det har også blitt vanskelig for pasienttransportene som finner sted til og mellom sykehusene i landsdelen, og for privatreisende som har behov for å forflytte seg over lange avstander. Det finnes få, om noen, alternative reisemuligheter, og i verste fall kan dette medføre tap av liv og helse som følge av at innbyggerne i fylket ikke kommer seg til undersøkelse eller kontroll. Med de flyvninger som nå ligger ute for booking etter 1. juni, har vi kommuner i Finnmark hvor innbyggerne må bruke 2-3 reisedager for å komme seg til og fra en avtale på sykehus eller et viktig møte. Og det avhenger av om man får flybillett, da kapasiteten på den enkelte flyvning også er halvert på Widerøes fly som følge av smittevern.

I dag kom regjeringen med reiserådene for sommeren 2020, og talen var klar og tydelig:
I ÅR BLIR DET NORGESFERIE!!!

Reiselivet i Finnmark er den delen av næringslivet som har merket konsekvensene av korona-pandemien sterkest. Nesten alle ansatte er permitterte, noen bedrifter har allerede gått konkurs, og alle er usikre på hvorvidt det er mulig å få nok antall gjester til å sikre at man i år klarer å generere nok inntekter i løpet av en kort sommersesong til å overleve frem til en normalsituasjon forhåpentligvis er på plass tidlig i 2021.

Reiselivsnæringen i Finnmark skal konkurrere om oppmerksomheten med en rekke andre destinasjoner. Et økt antall flyvninger må nå komme på plass, ellers har man tapt på startstreken. Dette gjelder både rutene inn til Alta og Kirkenes, men også rutene på kortbanenettet.

I motsetning til mange andre regioner, må de reisende være “veldig glad i å kjøre bil” for å vurdere det som et reisealternativ fra Sør-Norge og til Finnmark. Som et eksempel kan det nevnes at strekningen Oslo-Bodø er 1200 km, og tar 16,5 timer å kjøre. Da er man halvveis til Finnmark! Strekningen Oslo-Nordkapp 2200 km og tar 33,5 timer å kjøre. Reiselivet vårt er avhengig av en fungerende flytrafikk for å få gjester nordover!

Med dette som utgangspunkt har Vest-Finnmark Rådet gått sammen med Øst-Finnmark Regionråd, NHO Arktis, LO Troms og Finnmark, næringshagene og næringsforeninger i Finnmark, og sendt en felles uttalelse i sakens anledning til samferdselsminister Knut Arild Hareide. Staten må på banen, og kjøpe flere flyavganger fra sør til nord, og internt i Troms og Finnmark fylke! Dersom staten velger å ikke gjøre dette, vil ikke vårt næringsliv konkurrere på like vilkår med resten av landet, vi vil ha mer utfordrende (og uakseptable) pasientreiser, og et flytilbud som blir så marginalt at vi som innbyggere ikke har muligheten til å planlegge en flyreise for gjennomføringen av vår egen norgesferie.

Det er langt dette landet, det meste er nord…

X