Nytt tiår, nye muligheter, nytt navn, ny logo og ny kommunesammensetning fra 1. januar 2020:

Som en følge av den nye Kommuneloven må alle regionråd i Norge omdannes til såkalte interkommunale politiske råd (IPR). Denne prosessen er gjennomført i vårt samarbeidsorgan, og fra 1. januar 2020 endret vi navn til Vest-Finnmark Rådet (det juridiske navnet blir Vest-Finnmark interkommunale politiske råd).

 

Vi ser frem til et spennende 2020, og ønsker alle våre medlemskommuner, samarbeidspartnere og innbyggere i Vest-Finnmark et riktig godt nytt år!

X