Helipad ved Hammerfest sykehus må prosjekteres nå!

Foto: Illustrasjon Finnmarkssykehuset HF

Styret i Helse Nord RHF har i styremøte 15. desember 2021, sak 177-2021/4, fattet et negativt vedtak i forbindelse med godkjenning og iverksettelse av en forprosjektering av helipad ved nye Hammerfest sykehus. Avslaget er kun økonomisk begrunnet, styrepapirene kan leses her.

Dette er overhodet ikke akseptabelt, og bidrar til å forlenge perioden der innbyggerne i Vest-Finnmark og Indre Finnmark får “tildelt” et mindre medisinsk prognosevindu enn innbyggerne i de delene av landet som har en beredskapsmessig infrastruktur som fungerer tidsmessig optimalt. Vi får stadig bedre medisinske behandlingsmetoder og -muligheter, som for eksempel behandling av hjerneslag hvor tiden fra sykdomsdebut til diagnostikk og behandling er helt avgjørende for et godt utkomme. Dette er avgjørende for om pasienten klarer seg hjemme eller blir fullstendig pleietrengende.

Det er sykehusene i Hammerfest, Tromsø og Bodø som har flest landinger med redningshelikopter. Historikk for de siste 10 årene viser at redningshelikopter i snitt har 2 landinger pr uke i Hammerfest, hvorav 1 landing pr uke gjelder pasienter med livskritiske skader eller symptomer.

Vest-Finnmark Rådet har i styremøte 8. februar 2022 besluttet å sterkt anmode om at styret i Helse Nord RHF omgjør sitt vedtak, og ber om at styret ved neste anledning bevilger de nødvendige midler for å kunne iverksette forprosjekteringen av helipad ved nye Hammerfest sykehus. Du kan lese vår pressemelding på saken her.

Dette er en sak Vest-Finnmark Rådet har arbeidet med siden 2020. Du kan lese vår uttalelse av 9. desember 2020 til ulike departementer her, tilsvaret fra Justis- og beredskapsdepartementet 15. april 2021 kan leses her, og vår uttalelse til Finnmarkssykehuset HF 10. juni 2021 kan leses her.

Vest-Finnmark Rådet kommer til å følge denne saken inntil helipad er trygt etablert ved nye Hammerfest sykehus, for dette kan ikke våre 7 medlemskommuner akseptere!

X