Økt bearbeiding av sjømat i Norge

Næringspolitisk debatt. Foto: Bernth Sjursen

Tirsdag 10. mai 2022 arrangerte Vest-Finnmark Rådet, i samarbeid med Øst-Finnmarkrådet, Nord-Troms Regionråd, Tromsøregionens interkommunale politisk råd, Midt-Tromsrådet, Lofotrådet og Troms og Finnmark fylkeskommune et seminar i Oslo, med fokus på hvordan vi kan oppnå målet om økt bearbeiding av sjømat i Norge. Totalt var det 56 deltakere på seminaret, fra Stortinget, Nærings- og fiskeridepartementet, FOU-aktører, bransjeorganisasjoner, sjømatbedrifter og representanter fra Troms- og Finnmark fylkeskommune og medlemskommuner i de 6 samarbeidende regionrådene.

Takk til alle som bidro med innlegg og deltok i debatt, og takk til alle som prioriterte å bruke dagen sammen med “halve” Nord-Norge for å belyse dette temaet.

Du finner program, deltakeroversikt, presentasjoner og bilder fra seminaret ved å trykke på knappen under.

 

X