Vest-Finnmark Rådet, i samarbeid med Statsforvalteren i Troms og Finnmark, arrangerte 28. mars 2022 en temadag om reformen “Leve hele livet”.

Arrangementet fant sted i Alta, med 60 påmeldte deltakere.

Du finner program og deltakeroversikt i “knappene” under. 

Der finner du i tillegg alle presentasjonene til innlederne på temadagen, samt at du finner planene og vedtak fra kommunenes eksempler på hvordan de har oppfylt plankravet knyttet til reformen.

Vi avsluttet temadagen med omvisning på Smarthus Alta (velferdsteknologi) og Alta omsorgsenter. Omsorgsenteret ble kåret til “Årets nasjonale helsebygg” i 2021, og du kan bli med på en digital omvisning i bygget her.

X