Fortsatt fergetakst for kjøretøy på hurtigbåter i Vest-Finnmark

Vest-Finnmark regionråd viser til fylkestingets vedtak, om at steder der det er ekspressbåtkaier, skal det være fergetakst på biler, i stede for godstakst. Dette vil bidra til moderat og overkommelig prising av transport av kjøretøy til veiløse samfunn, og bidra til at disse samfunnene blir koblet på resten av sin kommune. I flere av disse samfunnene er det i dag stor næringsaktivitet, og flere opplever tilflytting. Gode kommunikasjoner til en overkommelig pris er et viktig bidrag til dette.

Vest-Finnmark regionråd vil påpeke at man legger til grunn at fergetakst skal gjelde på strekningene det er planlagt ekspressbåtkaier. Det vil si at selv om selve kaien ikke er bygd, så bør fergetakst gjelde mens man venter på selve investeringen. Dette er viktig, fordi om en innfører godstakster for kjøretøy i påvente av utbygging av ekspressbåtkai, kan man risikere at disse samfunnene dør ut, før infrastrukturen er på plass. Dette vil etter Vest-Finnmark regionråd mening være i strid med fylkestingets vedtak.

I tillegg mener Vest-Finnmark regionråd at de steder der det ikke er planlagt ekspressbåt kai, bør man fortsatt ha fergetakst. Volumet av kjøretøy til disse stedene er beskjedne, og som en service til disse stedene bør man unngå å innføre godstakts på kjøretøy.
ke i Tromsø.

X