240102 Vest-Finnmark Rådet - Høringsuttalelse NOU 2023:23 Helhetlig forvaltning av akvakultur for en bærekraftig verdiskaping, sak 40/23

Download Preview
X