Vest-Finnmar
k Regionråd ønsker velkommen til deltakelse på
​Forum – Marine Næringer 2019,
2​9.-30. oktober på Arktisk kultursenter i Hammerfest

Vi setter i år fokus på en økt og bærekraftig verdiskaping
– gjennom hele verdikjeden fra hav til marked:

 • Fremtidens sjømatnæring – hvordan og hvor bør vi sette kursen?
  • Regjeringens politikk for en fremtidsrettet sjømatnæring
  • Havets tilstand – Rene og rike hav, inn i evigheten?
  • Et blått taktskifte – mot 2030
  • Fremtidens viktigste markeder for sjømat
  • Sameksistens i havrommet
 • Fremtidens fangstledd – hva ser vi på radaren i forhold til fremtiden?
  • Fremtiden sett med øynene til fiskerne i nord
  • Kvoter med forpliktelser – modne for skraphaugen eller grunnlag for mer videreforedling og verdiskaping i nord?
  • Mulige konsekvenser for bedrifter og samfunn ved innføring av det foreslåtte kvotesystemet
  • Fiskeripolitisk debatt
 • Havbruksnæringen – Fremtidsrettet næring og samfunnsbygger, eller?
  • Ulike alternativer for oppdrett i sjø og på land
  • Vårt fokus på bærekraftig drift
  • Havbruksnæringens samfunnsansvar
  • Verktøy for FoU-basert kystsoneplanlegging i kommunene
 •  Økt verdiskaping og bearbeiding, hvordan oppnår vi det?
  • Våre tanker om råstofftilgang og videreforedling
  • Stein på stein – utviklingsgrep i sjø og på land
  • FoU-prosjekter innen de marine næringene – Dagsaktuelle eksempler
  • Fremtidens viktigste åkre finner vi i havet 
  • Biomarine næringer – Et mulighetsrom for økt verdiskaping i sjømatnæringen​

​Vest-Finnmark Regionråd ønsker og løfte frem, synliggjøre mulighetene og bidra til videre utvikling i sjømatæringen i nord. Vi inviterer derfor til deltakelse på en spennende møtearena for næringslivet, organisasjoner, FoU-aktører, offentlig forvaltning og andre interesserte.

Programmet finner du her.

For påmelding, informasjon om priser, overnatting m.m., trykk her.

VELKOMMEN!

X