25. januar 2018 arrangerte Vest-Finnmark Regionråd “Temadag – Kystsoneplanlegging” på Scandic Alta. Totalt 80 påmeldte deltakere fikk overført ny kunnskap, bedrevet erfaringsutveksling og nettverksbygging, og deltatt i debatter omkring en rekke tema tilknyttet utviklingen på kysten og i kystsonen.

Vest-Finnmark Regionråd vil arbeide videre med følgende, som et resultat av tilbakemeldingene på temadagen:

– Undersøke muligheten for å etablere en felles arena for kystsoneplanlegging, der man utveksler erfaringer,tilføres kompetanse og, om mulig og ønskelig, samarbeider i interkommunale kystsoneplanprosesser.

– Følger opp statssekretær Roy Angelviks “invitt” når det kommer til å få organisert og finansiert et prosjekt, med mål om å få på plass et felles, digitalisert kunnskapsgrunnlag for hele kysten.

Vi takker alle som deltok for gode diskusjoner, og innlederne for opplysende presentasjoner, som du innen kort tid finner her.

Klikk på Read more for å få tilgang til presentasjonene fra temadagen

deltakeroversikt_temadag_-_kystsoneplanlegging_januar_2018_alta.pdf
File Size: 16 kb
File Type: pdf

Download File


1_vfrr_-_alf_e_jakobsen_og_bente_o_husby.pdf
File Size: 645 kb
File Type: pdf

Download File


2_fmfi_iris_hallen.pdf
File Size: 737 kb
File Type: pdf

Download File


3_fiskeridirektoratet_tom_hansen.pdf
File Size: 2790 kb
File Type: pdf

Download File


4_kystverket_jan_olsen.pdf
File Size: 2488 kb
File Type: pdf

Download File


5_lebesby_kommune_hege_johansen_og_toril_svendsen.pdf
File Size: 3444 kb
File Type: pdf

Download File


6_alta_kommune_hallgeir_strifeldt_og_jørgen_kristoffersen.pdf
File Size: 2837 kb
File Type: pdf

Download File


7. Presentasjon Kystplan Troms – Stein Arne Rånes

8_nfd_statssekretær_roy_angelvik.pdf
File Size: 1778 kb
File Type: pdf

Download File


9_akvaplan-niva_-_per_arne_emaus.pdf
File Size: 3188 kb
File Type: pdf

Download File


X