Foto: Odd-Børre Humborstad/Havforskningsinstituttet

Snøkrabben er en relativt ny ressurs for fiskeriene i Norge, og de første kommersielle fangstene ble levert i 2013. Nå består fiskeriene i norsk sone av fartøy som etter søknad til Fiskeridirektortatet har fått tillatelse til å delta i fisket etter snøkrabbe innenfor en gitt totalkvote.

Øst-Finnmarkrådet og Vest-Finnmark Rådet har i dag oversendt en felles uttalelse til fiskeri og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen, Stortingets Næringskomitè, Nord-Norgebenken på Stortinget og Fiskeridirektøren, der vi har pekt på at fisket etter snøkrabbe ikke må “lukkes” før kystsamfunnene har kommet i en posisjon der snøkrabben som ressurs skaper mer aktivitet og sysselsetting i landindustrien.

Du kan lese hele uttalelsen her.

X