Fremtidens transportløsninger i Nord-Norge

Foto: Dag Erlandsen, Kyst & Fjord

Tirsdag 3. januar 2023 arrangerte Vest-Finnmark Rådet, Øst-Finnmarkrådet, Nord-Tromsrådet, Tromsøregionen IPR, Vesterålen Regionråd, Lofotrådet, Salten Regionråd, Indre Helgeland Regionråd, Helgelandsrådet, Troms og Finnmark fylkeskommune og Nordland fylkeskommune seminaret “Fremtiden transportløsninger i Nord-Norge”, med nesten 100 deltakere.

Her ble det presentert ulike utredninger og prosjekter som må hensyntas ved valg av fremtidens transportløsninger, vi fikk innspill fra ulike bransjer på deres behov, og det ble gitt en løypemelding fra det pågående arbeidet med KVU Fremtidens transportløsninger i Nord-Norge og KVU Nord-Norgebanen.

Statssekretær Johan Vasara i Samferdselsdepartementet redegjorde for regjeringens prioriteringer innen samferdsel, med et særskilt blikk på nord. Statssekretær Kristina Hansen fra Nærings- og fiskeridepartementet hadde en gjennomgang av regjeringens arbeid og innsats for fiskerihavnene.

De 9 nordnorske regionrådene presenterte sine utfordringer og behov, mens de to nordnorske fylkeskommunene belyste transportutfordringer på vegne av Nord-Norge som helhet.

Det hele ble avsluttet med en debatt med medlemmer i Stortingets Transport- og kommunikasjonskomite.

Program, deltakerliste og presentasjoner fra seminaret finner du her.

X